- administrator -

Comment (01)

  1. Đã một thời gian dài cho đến gần đây người Việt Nam hầu như chỉ sử dụng sữa đặc có đường, khái niệm sử dụng sữa tươi chỉ mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Không những vậy thực sự người Việt chúng ta sử dụng sữa tươi nhưng thực ra là sữa bột hoàn nguyên và sữa tươi có đường. Trong khi đó đúng ra sữa tươi phải sử dụng là sữa tươi nguyên chất đã thanh trùng và không có đường.

Hãy là người bình luận đầu tiên

Top