- administrator -

Comment (01)

  1. Những khái niệm cơ bản này nhiều khi tưởng mình đã hiểu rõ nhưng thực ra hiểu rất mơ hồ. Đọc bài định nghĩa về sữa này mình mới hiểu được đúng nghĩa thế nào là “sữa”!

Hãy là người bình luận đầu tiên

Top